fbpx

Vinyasa Joga charakteryzuje się płynnością ruchu i dynamicznymi przejściami. Słowo Vinyasa oznacza umieścić we właściwym miejscu, czyli dbałośćo to, żeby każdy ruch czy asana, którą dobieramy do praktyki była właściwa i połączona z oddechem. Charakterystyczne dla tego stylu jest flow – oznacza każdy płynny ruch, dynamiczne przejścia pomiędzy pozycjami, dynamiczne wejścia i wyjścia do i z pozycji. Dające możliwość za każdym razem pogłębiania zakresów ruchu.

Na zajęciach Vinyasy często wykorzystuje się sekwencję Powitania Słońca lub jej fragmenty. Takim fragmentem jest właśnie przejście przez Vinyasę, które jest spoiwem łączącym pozycje nadając płynność sekwencji oraz elementem równoważącym ciało między asanami.

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.

Zapisy na kurs

Zaczynamy nowy kurs jogi od podstaw. zapisy do 15 marca.