fbpx

Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ I PŁATNOŚCI

Wszyscy uczestnicy zajęć w  są zobowiązani do  wypełnienia  i podpisania regulaminu na pierwszych zajęciach jogi

 1. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
 2. Kobiety w ciąży nie mogą brać udziału w zajęciach.
 3. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 4. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, prosimy się nie spóźniać.
 5. Studio Jogiczny Zakątek nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń     wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.
 6. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Studio Jogiczny Zakatek  nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach.
 7. Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do rozpoczęcia praktyki w  po konsultacji z lekarzem i robią to na własną odpowiedzialność!

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH
1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku.

 2. Ćwiczy się boso lub w specjalnych skarpetach ,w przewiewnym niekrępującym ruchów stroju.
3. Program każdych zajęć kursów jogi od podstaw stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca.

4. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji.                                                                                                                                          

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OPŁATY

 1. Obowiązujące opłaty i karnety :140 zł karnet na 4 wejścia ważny 4 tyg. 250 zł karnet na 8 wejść ważny 8 tygodni, jednorazowe wejście 50 zł.
 2. Na kursy jogi dla początkujących obowiązuje opłata kursowa za cały 8 tygodniowy program zajęć.
 3. Studio Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikiel nie honoruje kart Multisport.
 4. Nieobecność na zajęciach można odrobić na innych zajęciach w cyklu trwania danego okresu karnetu czy też kursu, zawsze po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny z prowadzącym.
 5. Studio Jogiczny Zakatek Marzena Nikiel nie zwraca kwot opłaconych karnetów czy też opłat za kursy jogi .W przypadku zaliczek na kurs jogi od podstaw na 7 dni przed rozpoczęciem kursu zadatki  nie ulegają zwrotowi.
 6. Płatność za zajęcia można uregulować gotówką, Blikiem lub przelewem na wskazane konto.
 7. Uczestnicy korzystają z usług w Studio Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikel w Łodygowicach ul.Za Browarem 1a  na własną odpowiedzialność.
 8. Studio Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikiel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku.
 2. Ćwiczy się boso lub w specjalnych skarpetach ,w przewiewnym niekrępującym ruchów stroju.
 3. Program każdych zajęć kursów jogi od podstaw stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca.
 4. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji. 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OPŁATY

 1. Obowiązujące opłaty i karnety :140 zł karnet na 4 wejścia ważny 4 tyg. 250 zł karnet na 8 wejść ważny 8 tygodni, jednorazowe wejście 50 zł.
 2. Na kursy jogi dla początkujących obowiązuje opłata kursowa za cały 8 tygodniowy program zajęć.
 3. Studio Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikiel nie honoruje kart Multisport.
 4. Nieobecność na zajęciach można odrobić na innych zajęciach w cyklu trwania danego okresu karnetu czy też kursu, zawsze po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny z prowadzącym.
 5. Studio Jogiczny Zakatek Marzena Nikiel nie zwraca kwot opłaconych karnetów czy też opłat za kursy jogi .W przypadku opłaconych zadatków na kurs jogi od podstaw oraz warsztatów jogi na 7 dni przed rozpoczęciem kursu zadatki  nie ulegają zwrotowi.
 6. Płatność za zajęcia można uregulować gotówką, Blikiem lub przelewem na wskazane konto.
 7. Uczestnicy korzystają z usług w Studio Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikel w Łodygowicach ul.Za Browarem 1a  na własną odpowiedzialność.
 8. Studio Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikiel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu
 9. W przypadku zajęć jogi / warsztatów weekendowych jogi obowiązuje oddzielny regulamin który przedkładany jest każdemu uczestnikowi zajęć warsztatowych.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Nikiel Jogiczny Zakatek . Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Studio Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikiel kontaktuje się z uczestnikami zajęć drogą mailową, telefoniczna lub za pośrednictwem messangera.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów na zajęcia i szkolenia, sprawdzenia obecności na zajęciach i szkoleniach oraz w celu wystawienia ewentualnych zaświadczeń ukończenia kursów.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach i przez kolejne 2 lata w przypadku ewentualnego powrócenia na zajęcia.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że Pani/Pan korzysta z karnetów Benefit Systems – w tym przypadku dane osobowe przekazywane są podmiotowi Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 7. Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 9. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.

Zapisy na kurs

Zaczynamy nowy kurs jogi od podstaw. zapisy do 15 marca.